Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 338
  • Trong tuần: 2 133
  • Tổng lượt truy cập: 81166
  • Tất cả: 520
Đăng nhập
Dự án Luật Căn cước và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Lượt xem: 58
 

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 của Quốc hội, Bộ Công an chủ trì xây dựng các dự án luật: Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các dự án Luật này được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (tháng 5/2023), Bộ Công an đã tiếp thu, giải trình, chỉnh lý để trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2023).

Để cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan, kịp thời, chính xác nội dung các chính sách trong các dự án Luật đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận  của các cơ quan, tổ chức tại địa phương, Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đối với dự án Luật Căn cước và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Trang Thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng đăng tải các tài liệu tuyên truyền 02 dự án Luật.

Tải về

 

Tải về

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CAO BẰNG
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Email: tuphap@caobang.gov.vn - Điện Thoại: (02063) - 852 443
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
ipv6 ready