Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 4
Đăng nhập
Lượt xem: 20

Kế hoạch số 1026/KH-STP ngày 19/9/2022 của Sở Tư pháp thực hiện nội dung 2 và nội dung 3 thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 10 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2012-2025 của Sở Tư pháp năm 2022

/SiteFolders/pbgdpl/5261/2022/T9/KH 2.rar
Tin khác
1 2 
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CAO BẰNG
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Email: tuphap@caobang.gov.vn - Điện Thoại: (02063) - 852 443
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
ipv6 ready