Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 4
Đăng nhập
Lượt xem: 14

Công văn số 987/STP-XDVB&PBGDPL ngày 13/9/2022 của Sở Tư pháp về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nhiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở tại UBND xã Lương Thông, huyện Hà Quảng

/SiteFolders/pbgdpl/5261/2022/T9/CV tuyên truyền PL xã Lương Thông (huyện Hà Quảng).rar
Tin khác
1 2 
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CAO BẰNG
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Email: tuphap@caobang.gov.vn - Điện Thoại: (02063) - 852 443
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
ipv6 ready