Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 128
  • Trong tuần: 2 114
  • Tổng lượt truy cập: 53444
  • Tất cả: 453
Đăng nhập
Quy định mới về điều kiện và hồ sơ dự tuyển trường phổ thông dân tộc nội trú
Lượt xem: 47

Ngày 23 tháng 02 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BGĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Phổ thông dân tộc nội trú. Theo đó, trường phổ thông dân tộc nội trú gồm: Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở; Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông; Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Về đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh là người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại: Xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cấp có thẩm quyền (sau đây gọi chung là xã, thôn đặc biệt khó khăn); xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền;

- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người được quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;

-  Học sinh là người dân tộc Kinh mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Trường phổ thông dân tộc nội trú được tuyển không quá 10% học sinh là người dân tộc Kinh trong tổng số chỉ tiêu tuyển mới hằng năm;

- Trường hợp học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh như nêu trên nhỏ hơn quy mô của trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quy định thêm vùng tạo nguồn đào tạo nhân lực cho các dân tộc đế tuyển sinh thêm đối tượng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tại vùng này tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh.

Về điều kiện dự tuyểnThuộc đối tượng tuyển sinh; đảm bảo các quy định tại Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Về hồ sơ dự tuyển:

Đối với tuyển sinh trung học cơ sở hồ sơ gồm: Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Căn cứ hợp pháp để xác nhận thông tin về cư trú; Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ; Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

Đối với tuyển sinh trung học phổ thông hồ sơ gồm: Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Căn cứ hợp pháp để xác nhận thông tin về cư trú; Bản sao chứng thực hoặc bản chụp/photo kèm bản chính để đối chiếu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời; Học bạ cấp trung học cơ sở; Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

Về phương thức tuyển sinh, chế độ ưu tiên: được thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Về tuyển thẳng: Tuyển thẳng vào trường phổ thông dân tộc nội trú các đối tượng sau: Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; Học sinh trung học cơ sở thuộc đối tượng tuyển sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học, kỹ thuật được tuyển thẳng vào học trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông; Học sinh tiểu học thuộc đối tượng tuyển sinh đạt giải cấp tỉnh trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tuyển thẳng vào học trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở.

Đối với học sinh dân tộc nội trú: Ngoài các nhiệm vụ và quyền của học sinh được quy định tại Điều lệ trường trung học, học sinh dân tộc nội trú còn có nhiệm vụ và quyền sau: Giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, tôn trọng bản sắc văn hóa của các dân tộc khác; Được ăn, ở, sinh hoạt trong khu nội trú và được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước; Khi có nhu cầu cá nhân tham gia các hoạt động ngoài nhà trường, học sinh phải xin phép theo quy định của nhà trường.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2023 và thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú./.

                                                                                                                            Nông Thị Hà

                                                                                                                     Phòng XDVB&PBGDPL

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CAO BẰNG
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Email: tuphap@caobang.gov.vn - Điện Thoại: (02063) - 852 443
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
ipv6 ready