Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 328
  • Trong tuần: 3 085
  • Tổng lượt truy cập: 33460
  • Tất cả: 904
Đăng nhập
10 thủ tục thay đổi Sổ hộ khẩu bằng căn cước công dân
Lượt xem: 53

Ngày 21/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức triển khai quy định của Luật Cư trú số 08/2020/QH14 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022, đồng thời đẩy mạnh cải cách, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Theo đó, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP đã bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công thuộc nhiều lĩnh vực, thay vào đó  khi thực hiện thủ tục này công dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú. Các thủ tục cụ thể như sau:

1. Vay vốn, cấp đổi việc làm;

2. Cấp, cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế;

3. Thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng;

4. Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

5. Miễn thuế đất đối với tài sản di chuyển, miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới;

6. Mua bán điện sinh hoạt;

7. Miễn giảm học phí, chi phí học tập, hỗ trợ tiền học phí;

8. Hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;

9. Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo;

10. Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023; Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các thủ tục hành chính, dịch vụ công có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.

Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thi hành Nghị định này và thực hiện công bố thủ tục hành chính theo quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý của  mình./.

                                                                                                              Nguyễn Trang (T/h)

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CAO BẰNG
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Email: tuphap@caobang.gov.vn - Điện Thoại: (02063) - 852 443
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
ipv6 ready