Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 317
  • Trong tuần: 3 074
  • Tổng lượt truy cập: 33449
  • Tất cả: 893
Đăng nhập
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2023
Lượt xem: 59

          Chiều 19/12/2022, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2023 bằng hình thức trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

         Tại đầu cầu Trung ương, chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; cùng các Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

          Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, chủ trì có đồng chí Nông Văn Dực – Phó Giám đốc Sở Tư pháp và tham dự có đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan (Nội vụ, Tài chính, Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh...).

                                                                                                                        Các đại biểu tham dự hội nghị

          Năm 2022, toàn ngành Tư pháp đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định 32 đề nghị xây dựng văn bản và 251 dự án, dự thảo VBQPPL; tổ chức Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ thẩm định 521 dự thảo; các Sở Tư pháp thẩm định 308 đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 4.675 dự thảo VBQPPL; các Phòng Tư pháp thẩm định 2.836 dự thảo VBQPPL; các bộ, ngành đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 12 luật, 06 nghị quyết và cho ý kiến đối với 14 dự án luật khác, trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 564 VBQPPL; các địa phương, đã ban hành 3.948 VBQPPL cấp tỉnh 2.739 VBQPPL cấp huyện và 778 VBQPPL cấp xã.

          Các lĩnh vực khác đã đạt những kết quả nổi bật như: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục đổi mới, bám sát yêu cầu đời sống thực tiễn, lấy người dân là trung tâm thụ hưởng; cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử vận hành hiệu quả, duy trì kết nối thông suốt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao so với năm 2021; triển khai đồng bộ trong tất cả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 thể hiện vai trò tích cực trong an sinh và phát triển kinh tế xã hội...

Năm 2023, ngành Tư pháp định hướng 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và thể chế hoá kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 11/KH-TW ngày 28/11/2022 thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng của ngành tư pháp; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức tư pháp theo vị trí việc làm; tăng cường năng lực tham mưu cho Chính phủ; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp; tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện đầu tư công; giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, trợ giúp pháp lý…

 

Đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kết luận tại hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận và biểu dương thành tích ngành Tư pháp đạt được trong năm 2022. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã được ngành Tư pháp đề ra trong năm 2023, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiêu quả hiệu lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023;

          Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; rà soát, đơn giản hoá các thủ tục nhằm phục vụ tốt cho người dân; thực hiện tốt công tác rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học pháp lý. Chú trọng đầu tư nguồn lực để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số. Tập trung thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Tư pháp theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

          Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự, thi hành án hành chính./.

                                                     Tin bài và ảnh

                    Hải Đường- Văn phòng Sở Tư pháp                                                                                  

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CAO BẰNG
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Email: tuphap@caobang.gov.vn - Điện Thoại: (02063) - 852 443
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
ipv6 ready