Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
Đăng nhập
Lượt xem: 30

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3, 4 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Kế hoạch số 831/KH-BDT ngày 30/8/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng về thực hiện bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022. Từ ngày 27/10/2022 – 21/11/2022, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng tổ chức 15 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho các đối tượng 3, đối tượng 4 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

 

 

 

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng có 1.271 đại biểu là Công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc ở cơ quan cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; bí thư chi bộ, trưởng thôn ở địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số (đối tượng 4) và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cấp huyện; Trưởng, Phó ban ngành trực thuộc huyện ủy, thành ủy, thị ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (đối tượng 3) của 10 huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, các giảng viên, báo cáo viên của Trung tâm bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Học viện Dân tộc đã triển khai 06 chuyên đề, như: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trường, đường lối của Đảng về vấn đề Dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Ngoài ra, các giảng viên, báo cáo viên triển khai bổ trợ kiến thức thực tế nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc tại địa phương,  tham quan các mô hình phát triển kinh tế, mô hình bảo tồn các giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; kết thúc khoá bồi dưỡng, các học viên viết bài thu hoạch và được cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức dân tộc./.

 

Đào Thị Thúy

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng

 

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CAO BẰNG
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Email: tuphap@caobang.gov.vn - Điện Thoại: (02063) - 852 443
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
ipv6 ready