Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 3
Đăng nhập
Lượt xem: 103

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị truyền thông trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại huyện Nguyên Bình

/SiteFolders/pbgdpl/5139/2022/T10/tin bài STP truyền thông TGPL và PBPL2.doc
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CAO BẰNG
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Email: tuphap@caobang.gov.vn - Điện Thoại: (02063) - 852 443
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
ipv6 ready