Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 362
  • Trong tuần: 2 157
  • Tổng lượt truy cập: 81190
  • Tất cả: 544
Đăng nhập
Chính sách mới về cán bộ, công chức có hiệu lực từ tháng 06/2023
Lượt xem: 99

Từ ngày 01/6/2023,  một số chính sách mới có liên quan đến cán bộ, công chức có hiệu lực như: Điều kiện cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng với cán bộ, công chức; Bỏ quy định về xét nâng ngạch với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

         1. Điều kiện cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng với cán bộ, công chức từ 15/6/2023

      Điều kiện cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng với cán bộ, công chức từ 15/6/2023 là nội dung tại Thông tư 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP và Nghị định 89/2021/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Theo đó, chứng chỉ chương trình bồi dưỡng được cấp cho học viên có đủ các điều kiện sau đây: Tham gia học tập đầy đủ theo quy định của chương trình bồi dưỡng; có đủ các bài kiểm tra, viết thu hoạch, tiểu luận, đề án theo quy định của chương trình bồi dưỡng; các bài kiểm tra, viết thu hoạch, tiểu luận, đề án phải đạt từ 50% số điểm trở lên theo thang điểm quy định của chương trình; chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quy chế, nội quy học tập của Học viện Hành chính Quốc gia; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Thông tư số 03/2023/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2023.

        2. Bỏ quy định về xét nâng ngạch với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu 

         Đây là nội dung tại Thông tư 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 về việc bãi bỏ Thông tư 03/2008/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Cụ thể, từ ngày 25/6/2023, bãi bỏ toàn bộ Thông tư 03/2008/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

         Thông tư 04/2023/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 25/6/2023.

         3. Lao động nữ khi khám sức khỏe định kỳ sẽ được khám phụ sản

         Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BYT ngày 05/05/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

       Theo đó, nội dung khám sức khoẻ trong đó có hồ sơ khám sức khỏe của người khám sức khỏe định kỳ sẽ được sửa đổi, bổ sung theo quy định mới của Thông tư số 09/2023/TT-BYT ngày 05/05/2023 của Bộ Y tế. Cụ thể, mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ tại  Thông tư 14/2013/TT-BYT cũ đã được thay thế bằng mẫu sổ khám sức khoẻ định kỳ mới tại phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BYT.

         Bên cạnh đó, nội dung khám sức khoẻ định kỳ gồm: Nội khoa (tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận - tiết niệu, nội tiết, cơ xương khớp, thần kinh, tâm thần); mắt; tai mũi họng; răng hàm mặt; da liễu; phụ sản…

          Đặc biệt, thông tư 09/2023/TT-BYT bổ sung thêm nội dung: Lao động nữ sẽ được khám chuyên khoa phụ sản khi khám sức khỏe định kỳ: Khám phụ khoa; sàng lọc ung thư cổ tử cung; sàng lọc ung thư vú; siêu âm tử cung, phần phụ.

           Thông tư số 09/2023/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2023

           3. Áp dụng Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu với cán bộ, công chức, viên chức từ 30/6/2023

          Ngày 17/5/2033, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 356/QĐ-BNV về Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

           Theo đó, đối tượng áp dụng Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước gồm: Các Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng), cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập; Tòa án nhân dân Tối cao; Viện kiểm sát nhân dân; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; Các đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương và địa phương.

          Mục đích của việc sử dụng Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức như sau nhằm thống nhất và đồng bộ các thông điệp dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ giữa các Hệ thống thông tin (HTTT)/CSDL về CBCCVC của các bộ, ngành, địa phương (BNĐP) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý; Chuẩn hóa các dịch vụ cung cấp dữ liệu hướng tới một dịch vụ cung cấp cho nhiều mục đích khác nhau, nhiều cơ quan khác nhau; hạn chế phát sinh nhiều dịch vụ chia sẻ dữ liệu đặc thù; Đơn giản hóa quá trình vận hành việc đồng bộ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC; tạo điều kiện về kỹ thuật kết nối chia sẻ dữ liệu dễ dàng hơn với nhiều cơ quan, tổ chức; hạn chế việc trao đổi thủ công; Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức chuẩn bị sẵn các điều kiện, đảm bảo sự tương thích sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu đến CSDLQG về CBCCVC ngay từ khi thiết kế, xây dựng HTTT có liên quan đến CBCCVC.

           Quyết định 356/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 30/6/2023.

Nguyễn Trang (t/h)

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CAO BẰNG
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Email: tuphap@caobang.gov.vn - Điện Thoại: (02063) - 852 443
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
ipv6 ready