Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Sở Tư pháp kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 70
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, ngày 28/6/2024 Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với UBND xã Mai Long, UBND thị trấn Tĩnh Túc và Phòng Tư pháp huyện Nguyên Bình.

 

anh tin bai

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị, địa phương từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/04/2024, gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; kết quả tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức thực hiện các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; kết quả xây dựng, củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng, nâng cao đội ngũ báo cáo viên/ tuyên truyền viên pháp luật; bố trí nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…; Kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và tình hình thực hiện công tác đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đều đã ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai và tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn theo hướng dẫn của cấp trên và quy định của pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức (tuyên truyền trực tiếp tại xóm, tổ dân phố; tiếp sóng hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật từ cấp tỉnh; phát qua loa truyền thanh...). Hoạt động hòa giải ở cơ sở được quan tâm và duy trì, phát huy hiệu quả. Các đơn vị đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Tại các buổi làm việc, đoàn kiểm tra và các đơn vị đã thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến quá trình triển khai, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải tại cơ sở, đồng thời kiến nghị những giải pháp nhằm tháo gỡ, khắc phục khó khăn, hạn chế và vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

anh tin bai

           Đại diện lãnh đạo UBND xã Mai Long phát biểu tại buổi làm việc.

           Theo đó, Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện việc tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn theo quy định; chỉ đạo đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ, công chức phụ trách các tiêu chí chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên đảm bảo việc đánh giá chấm điểm thực chất, tránh hình thức; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương; quan tâm bố trí kinh phí bảo đảm cho hoạt động của các tổ hoà giải theo quy định.  

                               Tuyết Mai

 

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CAO BẰNG
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Email: tuphap@caobang.gov.vn - Điện Thoại: (02063) - 852 443
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
ipv6 ready