Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
Đăng nhập
Lượt xem: 18

Quyết định số 85.QĐ.BTC ngày 31/8/2022 của Ban Tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Cao Bằng ban hành Bộ câu hỏi Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Cao Bằng năm 2022

/SiteFolders/pbgdpl/5261/2022/T8/QĐ ban hành Bộ câu hỏi trắc nhiệm Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2022 (bản đã ban hành).rar
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CAO BẰNG
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Email: tuphap@caobang.gov.vn - Điện Thoại: (02063) - 852 443
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
ipv6 ready