Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 126
  • Trong tuần: 2 112
  • Tổng lượt truy cập: 53442
  • Tất cả: 451
Đăng nhập
Kế hoạch số 267/KH-HĐPH ngày 28/02/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cao Bằng về tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 50
Tải về
Tin khác
1 2 
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CAO BẰNG
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Email: tuphap@caobang.gov.vn - Điện Thoại: (02063) - 852 443
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
ipv6 ready