Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 123
  • Trong tuần: 2 109
  • Tổng lượt truy cập: 53439
  • Tất cả: 448
Đăng nhập
Kế hoạch số 265/KH-HĐPH ngày 27/02/2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2023 trên địa bàn tỉnh cao Bằng
Lượt xem: 43
Tải về
Tin khác
1 2 
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CAO BẰNG
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Email: tuphap@caobang.gov.vn - Điện Thoại: (02063) - 852 443
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
ipv6 ready