Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 3
Đăng nhập
Lượt xem: 13

Quyết định số 85/QĐ-BTC ngày 31/8/2022 của Ban Tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Cao Bằng ban hành Bộ câu hỏi Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Cao Bằng năm 2022

/SiteFolders/pbgdpl/5261/2022/T8/QĐ ban hành Bộ câu hỏi trắc nhiệm Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2022 (bản đã ban hành).rar
Tin khác
1 2 
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CAO BẰNG
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Email: tuphap@caobang.gov.vn - Điện Thoại: (02063) - 852 443
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
ipv6 ready