Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 134
  • Trong tuần: 2 147
  • Tổng lượt truy cập: 53941
  • Tất cả: 280
Đăng nhập
Sở Tư pháp nỗ lực thực hiện hoàn thành các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 theo kế hoạch
Lượt xem: 96

Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Sở Tư pháp được giao thực hiện nội dung 2 (Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số) và nội dung số 03 (Tăng cường nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) thuộc tiểu dự án 1 của Dự án 10 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và được giao hướng dẫn chỉ tiêu thành phần 18.4 Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí 16 tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025.

Để đảm bảo triển khai có hiệu quả các Chương trình, Sở Tư pháp đã ban hành các Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, đảm bảo trọng tâm, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế địa phương. Kết quả cụ thể đạt được như sau:

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sở Tư pháp đã triển thực hiện các hoạt động như: tổ chức các hội nghị tại cơ sở để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý, nội dung tập trung phổ biến các quy định của trung ương, của tỉnh có liên quan đến người dân ở cơ sở; các quy định pháp luật liên quan trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống tác hại của rượu bia; truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về chính sách trợ giúp pháp lý và thực hiện tư vấn pháp luật cho bà con Nhân dân tại cơ sở; biên soạn các tờ gấp tuyên truyền, phổ biến về chính sách trợ giúp pháp lý. Kết quả, đã tổ chức được 01 hội nghị truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại tỉnh cho gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã; đội ngũ cán bộ không chuyên trách và những người tham gia công việc của thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bảo Lạc; 113 hội nghị phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức và Nhân dân tại các xã, xóm thuộc địa bàn các huyện Nguyên Bình, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Quảng, Hòa An, Thạch An và Quảng Hòa với gần 8 nghìn lượt người nghe, tham dự. Biên soạn và phát hành 06 tờ gấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách trợ giúp pháp lý, với hơn 18.000 bản được cấp phát miễn phí tới các đối tượng sử dụng theo quy định của chương trình.

Một cuộc tuyên truyền PBGDPL và truyền thông về chính sách TGPL cho người dân tại xã Tiên Thành, Quảng Hòa

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sở Tư pháp xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết hòa giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn; nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý thông qua việc tổ chức có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và  Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan và đề ra các giải pháp cũng như phân công trách nhiệm trong triển khai thực hiện. Kết quả, Sở Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị, gồm: Lương Can, Ngọc Đào (Hà Quảng), Đàm Thủy, Phong Châu và Ngọc Côn (Trùng Khánh), Đức Long (Thạch An) và Huy Giáp (Bảo Lạc), Vĩnh Quang, Hưng Đạo (Thành phố Cao Bằng) tiến hành tổ chức 11 hội nghị trực tiếp cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn xã để phổ biến, quán triệt, thông tin về một số nội dung thuộc nhiệm vụ ngành tư pháp thực hiện trong xây dựng nông thôn mới và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

 

 

 

Có thể nói, trong khoảng thời gian rất ngắn, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của đảng ủy, chính quyền các cấp, sự tích cực, chủ động của đội ngũ công chức, viên chức Sở Tư pháp và  đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở đã góp phần đảm bảo hoàn thành các nội dung theo chương trình đã đề ra, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.

 

                                                                                                                                                                                                                               Vân Anh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CAO BẰNG
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Email: tuphap@caobang.gov.vn - Điện Thoại: (02063) - 852 443
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
ipv6 ready